úterý 15. ledna 2019

Britští poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu v rámci hlasování („meaningful vote“) odmítli dohodu o vystoupení UK z EU i politickou deklaraci o budoucích vztazích.
Dle britského zákona o vystoupení UK z EU by měla vláda předstoupit před Parlament
a představit mu plán dalšího postupu. Nelze vyloučit, že Parlament zadá vládě, aby dohodla prodloužení vyjednávací lhůty podle čl. 50 SEU či podpořila nové referendum o konkrétní podobě brexitu.