středa 9. ledna 2019

Jednání COREPER (čl. 50) k balíčku dokumentů týkajících se vystoupení UK z EU.
Cílem bylo dosáhnout shody na textech, aby mohly být následně schváleny formou písemné procedury.