středa 16. ledna 2019

Britská vláda přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry v Dolní komoře Parlamentu vyvolanou opozičními labouristy (poměrem hlasů 325 pro důvěru a 306 pro vyslovení nedůvěry vládě). K vyslovení nedůvěry bylo zapotřebí 318 hlasů. Britská premiérka následně oslovila předsedy všech hlavních politických stran, se kterými se chce setkat, s nabídkou na další hledání řešení v otázce brexitu. Bezprostředně po ukončení hlasování již jednala s představiteli Skotské národní strany a Demokratické unionistické strany. Premiérka tak usiluje o nalezení inter-stranické shody na dalším postupu.