pondělí 14. ledna 2019

Došlo k výměně dopisů mezi britskou premiérkou a předsedy EK a Evropské rady. V dopise předsedů bylo za EU opětovně přislíbeno, že tzv. backstop není snahou „uzavřít UK do celní unie, obsahoval další vysvětlení a záruky požadované ze strany UK.

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/01/14/joint-letter-of-president-tusk-and-president-juncker-to-theresa-may-prime-minister-of-the-united-kingdom/

Britská premiérka ve svém projevu v britských médiích varovala před možnými následky, pokud britští poslanci odmítnou dohodu o vystoupení. Informovala veřejnost o své výměně dopisů s předsedy Evropské rady a EK, které dle ní poskytují dostatečné záruky, pokud jde o backstop, a potvrzují potřebu pokračovat ve vyjednávání o vzájemných budoucích vztazích.

https://www.consilium.europa.eu/media/37878/20190114-letter-may-to-tusk-juncker-brexit.pdf