úterý 22. října 2019

Návrh zákona implementujícího dohodu o  vystoupení („Withdrawal Agreement Bill“) byl odsouhlasen Dolní sněmovnou britského Parlamentu ve druhém čtení (poměrem hlasů 329:299). Následně měla začít podrobná debata. Britští poslanci nicméně ve večerních hodinách vládou navržené zkrácené třídenní projednávání návrhu zákona („programme motion“) zamítli (poměrem hlasů 308:322). Britský premiér v reakci na toto zamítnutí rozhodl projednávání zákona přerušit do doby, dokud nezíská odpověď ze strany EU ve věci prodloužení lhůty. V mezičase pokračují v UK přípravy na vystoupení UK z  EU bez dohody. Otázkou zůstává, zda bude Boris Johnson prosazovat předčasné volby. Britští poslanci budou nyní ve středu a čtvrtek projednávat projev královny Alžběty, který pronesla v britském Parlamentu dne 14. října, a ve kterém představila legislativní program vlády Borise Johnsona. V pátek Sněmovna nezasedne. Předseda Evropské rady, který již konzultuje s lídry EU-27 prodloužení, v reakci na večerní rozhodnutí Borise Johnsona uvedl, že doporučí EU-27, aby souhlasila s požadavkem UK na prodloužení lhůty do 31. ledna 2020 (formou písemné procedury). Dle tiskové mluvčí vzala Evropská komise výsledky večerního hlasování v britském Parlamentu na vědomí a očekává ze strany britské vlády informaci o dalších krocích.