úterý 19. února 2019

a) Britští poslanci pokračovali v projednávání prováděcích předpisů k brexitu. Výbor Dolní komory rozhodl o projednání 13 prováděcích předpisů 26. 2. („negative proposed SIs“).

Sources:

b) V rámci zasedání Výboru pro mezinárodní obchod EP proběhla rozprava k uzavření dohody o vystoupení UK z EU. V rámci zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP  proběhla rozprava ke stanovení mimořádných opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení po vystoupení UK z EU.

Sources:

c) V Úředním věstníku EU zveřejněno rozhodnutí Rady o podpisu dohody (L 47 I/1), dohoda a politické prohlášení (C 66 I).

Sources: