UK upírá unijním občanům pobytová práva, rozhodl soud

Vrchní soud v Londýně vydal rozhodnutí významné také pro řadu českých občanů. Vyslovil totiž nezákonnost praxe, podle které (v rozporu s Dohodou o vystoupení) požadovala Británie po unijních občanech opakovanou žádost o právo na britských ostrovech pobývat a pracovat.
Žalobu podala organizace Independent Monitoring Authority, která se věnuje ochraně práv občanů ze zemí EU a EFTA a práv jejich rodinných příslušníků. Žalobou namítala, že Británií zavedená praxe je v rozporu s Dohodou o vystoupení. Ta by měla občanům EU, kteří v Británii žili do konce tzv. přechodného období před 31. prosincem 2020, zachovat stejný rozsah práv, pokud se do 30. června 2021 zaregistrovali do tzv. EU settlement scheme. Nebýt tohoto ujednání, ocitnou se dlouhodobě usazení občané v pozici cizince ze třetí země, zjednodušeně ztratí právo na pobyt, právo pracovat a čerpat výhody sociálního systému nebo zdravotní péči.

Britská vláda však v praxi požadovala, aby tito občané žádost museli podávat opakovaně, přestože jim byl pobyt již dříve povolen. Po obdržení prvního, pětiletého povolení k pobytu tak byli nuceni žádat o vyšší oprávnění, jinak automaticky pobytový status ztráceli. Šlo o občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří nebyli před rokem 2020 držiteli trvalého pobytu. Tuto praxi soud označil za nezákonnou, rozsudek však zatím není pravomocný a ministerstvo má možnost se proti němu odvolat.

Více o pobytovém režimu Čechů ve Spojeném království a statusu usedlíka naleznete here.

article source: ČTK