středa 5. prosince 2018

EK zahájila postup vedoucí k podpisu a uzavření dohody o vystoupení UK z EU. V návaznosti na zasedání Evropské rady (článek 50) konané dne 25.11.2018 přijala dva návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody.

Aby mohla dohoda o vystoupení vstoupit v platnost, musí nyní Rada EU schválit podpis jejího znění jménem Unie a Evropský parlament musí poté vyslovit svůj souhlas před tím,
než ji Rada EU uzavře. UK bude muset dohodu o vystoupení ratifikovat v souladu se svými vlastními ústavními postupy.