pondělí 28. října 2019

Na  jednání  COREPERu  (čl.  50  SEU)  byly  odsouhlaseny  dokumenty (návrh rozhodnutí  a  návrh prohlášení Evropské rady dle čl. 50 SEU) distribuované dne  27.  října,  a  bylo  schváleno  využití  písemné procedury pro jejich přijetí.   Hlavním obsahem je prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. ledna 2020  s  tím,  že  v  případě  dřívějšího  dokončení  ratifikace  dohody  o vystoupení oběma stranami tato dohoda vstoupí v účinnost vždy k prvnímu dni měsíce  následujícího  po  ratifikaci.  V  návaznosti  na text projednaného rozhodnutí,  které  bylo  zasláno  UK,  britský  premiér  zaslal předsedovi Evropské  rady  dopis,  ve kterém UK vyjadřuje souhlas s prodloužením lhůty dle  čl.  50  odst.  3  SEU.  Ve večerních hodinách byla zahájena předmětná písemná procedura (skončí 29. října v 18:00 hod). Pokud  nahlédneme  do  historie, bylo to 28. října 1971, kdy prošel v Dolní sněmovně  návrh poslance Teda Healthe ohledně členství UK ve společném trhu (díky 69 hlasů poslanců labouristické strany).