Napětí mezi UK a EU stoupá

Jakkoli se závěr roku 2020 nesl optimisticky v duchu uzavření komplexní dohody o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a EU, důsledný pozorovatel už na podzim zaznamenával menší i větší neshody ohledně implementace Výstupové dohody a Protokolu o Irsku a Sev. Irsku. Teoretické dohady letos vyústily v trojrozměrné potíže na Bristkých ostrovech.

Frustraci ventiluje zejména Evropská komise, podle níž „Londýn musí předvést více kreativity a pragmatismu“ a nenechat hledání řešení pouze na straně Komise. Brusel stále vidí vyjednaný Protokol o Irsku a Severním Irsku jako jediné možné východisko řešení problematické post-brexitové irské hranice. Hlavní britský vyjednavač Frost je však k obsahu dohody, kterou jeho vláda sjednala, kritický. Ještě kritičtější jsou ale vládní činitelé v Severním Irsku, kteří volají po odstranění kontrol před vstupem zboží na jednotný trh EU.

Připomeňme, že už v březnu 2021 byla společná konstruktivní jednání narušena tím, že Spojené království jednostranně prodloužilo sjednané výjimky z provádění tzv. „Irského protokolu.“ Evropská komise na toto porušení smluv zareagovala zahájením řízení u Soudního dvora EU. Na pozadí i dalších kontroverzních politických prohlášení z Britských ostrovů pokračovala jednání o tom, jak sjednané dohody uvést v život.

Na konci května potom napětí vyvrcholilo zprávami o třicítce občanů EU zajištěné až na 7 dní kvůli překročení britských hranic bez patřičných povolení. O dalším vývoji budou strany jednat ve druhém červnovém týdnu.