Informace k výjezdům ERASMUS+ do Velké Británie po 1. 1. 2021

Mobility Erasmus+ s Velkou Británií po Brexitu:
Rozhodnutí o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Velkou Británií nemá vliv na účast Spojeného království ve stávajícím programu Erasmus+/Evropském sboru solidarity (2014 – 2020). Změna se týká až výzev vyhlášených v rámci programového období Erasmus+ 2021-2027. Velká Británie bude plně participovat na programu Erasmus+ až do konce aktuálního programového období, což znamená, že studenti EU mohou studovat, absolvovat stáže nebo realizovat dobrovolnickou činnost ve Velké Británii v rámci současného programu Erasmus+ ještě i v akademickém roce 2022/2023, a to dle individuálních dohod, které uzavřely vysílající vysoké školy.

Vízový proces:
Od 1. ledna 2021 se na studenty EU vztahují nové vízové požadavky a je zaveden nový bodový imigrační systém. Pro příjezd do Velké Británie musí studenti splnit určité požadavky, které se týkají pobytu. K tomu, aby mohli získat studentské vízum, budou potřebovat v novém systému dosáhnout 70 bodů. O vízum lze žádat nejdříve 6 měsíců od plánovaného začátku studia.

Studenti, kteří přijedou do VB, a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat for more than 6 months, si musí zažádat student visa. O studentské vízum bude možné žádat až 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.

Students from the EU/EFTA who come to the UK and want to stay in the UK for up to 6 monthswill be visa-free. Bližší informace jsou k dispozici zde: gov.uk/visas-immigration. Doporučuje se, aby vysílající organizace v zemích EU odkazovaly studenty na nutnost sledování pokynů vlády Velké Británie –  UK Government guidance.

Budoucí vývoj:
Vláda Spojeného království zveřejnila prohlášení týkající se nového mezinárodního mobilitního programu Turing pojmenovaném po britském matematikovi a zakladateli moderní informatiky, který nahradí účast Spojeného království v programu Erasmus+ a zajistí financování výjezdu britských studentů z vysokých škol do celého světa od 1. září 2021. Nový režim bude zpočátku fungovat po dobu 1 roku a bude spravován v rámci partnerství British Council a Ecorys. Bližší podrobnosti jsou na https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period.

Co se týče mobilit z EU do Velké Británie, je potřeba, aby měly partnerské země zabezpečeno národní nebo institucionální financování, pokud chtějí vysílat studenty na vysoké školy do Velké Británie. Spolupráce s britskými vysokými školami, tak bude možná, a to prostřednictvím bilaterálních, meziuniverzitních či mezifakultních dohod, nebo v souladu s pravidly programu Erasmus+ v rámci podpory spolupráce se třetími zeměmi. 

Zdroj: článek MŠMT