Working after 1 January 2021

Pokud jste občanem EU již žijícím ve Velké Británii, můžete se Vy a Vaše rodina do 31. prosince 2020 přihlásit o status usedlíka nebo předběžný status usedlíky, abyste ve Spojeném království mohli žít i po 30. červnu 2021. Uzávěrka žádostí je 30. června 2021. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.gov.uk.

Od 1. ledna 2021 zavede Spojené království bodový imigrační systém (PBS – points-based immigration system), který zachází stejně s občany EU jako i s občany mimo EU.
Žádost budete moci podat na GOV.UK a budete muset prokázat, že splňujete příslušná kritéria a získat počet bodů požadovaných pro vízum, o které žádáte. Vízové linie se začnou otevírat koncem tohoto roku a budou pokračovat do roku 2021. Podrobné pokyny budou k dispozici na webových stránkách www.gov.uk.

Pokud přijíždíte do Velké Británie na déle než 6 měsíců, budete muset zaplatit poplatek za žádost, budete možná muset zaplatit Imigrační zdravotní příplatek za zdravotní péči, který vám umožní přístup k Britské národní zdravotní službě (NHS).

Kvalifikované pracovní vízum

Bodový imigrační systém bude zahrnovat vízovou linii pro kvalifikované pracovníky. Chcete-li mít nárok na toto vízum, musíte prokázat:

  • máte pracovní nabídku od sponzora s Home Office licencí na požadované úrovni dovedností
  • váš sponzor vám bude vyplácet příslušnou minimální hranici mzdy (obvykle 26 500 GBP a nebo obvyklou sazbu za konkrétní práci, podle toho, co je vyšší)
  • můžete hovořit anglicky na středně pokročilé úrovni B1 (podle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky)

Zaměstnanci systému NHS mají zrychlený, zjednodušený a poplatkově zvýhodněný režim. Pro konkrétní informace navštivte stránky britské vlády www.gov.uk.

Program ERASMUS+

Velké Británie se do programu Erasmus+ nadále nezapojí. V programu Erasmus+ jsou i nyní zapojené země, které nejsou členy EU (země EHP, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko) a mobility všech účastníků programu fungují naprosto stejně jako u členských zemí. V rámci výše zmíněných vyjednávání měla ČR enormní zájem na zachování a rozvoji současné spolupráce s Velkou Británií v programu Erasmus+ a podporovala, aby byla Velká Británie do programu Erasmus+ zapojena jako programová země, protože je pro účastníky programu Erasmus+ z České republiky jednou z nejžádanějších destinací. Mezi českými vysokoškolskými studenty se Velká Británie dlouhodobě pohybuje v žebříčku pěti nejoblíbenějších destinací pro studium v zahraničí.

I tak bude možné již smluvené výjezdy realizovat. Konkrétní informace o  naleznete na stránkách Ministerstva školství. Zvláštní podmínky mohou dopadnout zejména na dvousemestrální pobyty. Studenti, kteří přijedou do VB a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat for more than 6 months, si musí zažádat o student visa. O studentské vízum bude možné žádat až 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.

zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Standardní vysokoškolské studium

Po konci přechodného období budou občanům EU a UK, kteří v EU a UK dosud pobývali a budou i nadále pobývat, zachována jejich dosavadní práva spojená s jejich pobytem.

Co se týká podmínek pro studium v běžných studijních programech, tak lze uvést, že po přetrvávajících dotazech ze strany unijních studentů a vzdělávacích institucí potvrdil v květnu 2019 tehdejší britský ministr pro univerzity Chris Skidmore, že unijní studenti, kteří začnou v Anglii studovat v akademickém roce 2020/2021 budou mít po dobu svého studia nárok na stejnou výši poplatků za studium jako studenti domácí tzv. home fee status a rovněž budou mít nárok na zvýhodněné studentské půjčky.

Britská ministryně pro univerzity Michelle Donelan v červnu 2020 v prohlášení uvedla, že EU studenti, kteří začnou v Anglii studovat až v akademickém roce 2021/2022, by neměli mít nadále tzv. home fee status, tedy výše školného by pro ně měla být vyšší než pro domácí studenty a neměli by mít rovněž nárok na studentské půjčky. Výše školného by tedy pro studenty z EU mohla být dvakrát až čtyřikrát vyšší než pro studenty domácí, a to v závislosti na druhu studijního programu a typu univerzity. 

V červenci 2020 pak rozhodla také skotská vláda o ukončení bezplatného studia ve Skotsku pro studenty z EU, a to rovněž od akademického roku 2021/2022. Studenti z EU, kteří nebudou disponovat statusem pre-settled nebo settled tak budou platit školné určené pro mezinárodní studenty. Pro více informací opět doporučuje MŠMT kontaktovat konkrétní skotské školy.

Více informací na stránkách Ministerstva školství. Pro informace o dalších studijních možnostech navštivte stránky britské vlády www.gov.uk


UPDATE IN PROGRESS

Vzhledem k dosažení dohody mezi EU a UK upravujeme webové stránky tak, aby odpovídaly současnému stavu. Prosíme o pochopení v případě, že některé části webu nejsou zatím zcela aktuální.

Emergency numbers for CZ citizens:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (all EU languages)

CZ Consulate in France: 0033 607 764 394

CZ Consulate in Belgium: 0032 477 257 104

CZ Consulate in Netherlands: 0031 641 315 128

CZ Consulate in UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Czech Republic on brexit

United kingdom on brexit

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (key for Czech citizens in UK)

Living in the Czech Republic (key for British citizens in CZ)

Visiting the UK after brexit

European Union on brexit