Aktuální a přesné informace najdete na stránkách Velvyslanectví ČR v Londýně.

Od 1. ledna 2021, pokud již ve Spojeném království nežijete nebo nemáte práva vyplývající z Dohody o vystoupení, pro Vás bude pobyt ve Spojeném království (UK) o něco komplikovanější.

Bezvízově můžete v UK pobývat až 6 měsíců, můžete se účastnit celé řady aktivit, včetně cestovního ruchu, návštěvy rodiny a přátel, krátkodobých studijních a obchodních aktivit, jako jsou události a konference. Bez víza však není možné pracovat ani dlouhodobě studovat.

Abyste mohli v UK studovat nebo pracovat, musíte jako občan EU splnit specifické požadavky a obstarat si patřičné povolení. Budete také muset projít příslušnými kontrolami, včetně kontrol trestní minulosti. Více o bodovém imigračním systému najdete na stránkách britské vlády. Součástí žádosti o vízum (při pobytu delším než 6 měsíců) za účelem práce, studia, spojení rodiny je nově i imigrační zdravotní poplatek, který musí být uhrazen předem. Zároveň může určitý okruh osob (vysokoškolští studenti, držitelé nárokového dokladu S1) za splnění předepsaných podmínek zažádat o vrácení tohoto poplatku (více informací je k dispozici na webové stránce GOV.UK)

Nejsilnější pozici budou mít občané EU, kteří do konce roku 2020 již na území UK pobývali a budou tak profitovat z Dohody o vystoupení. Pokud jste občanem EU do konce roku 2020 již žijícím v UK, můžete se vy a vaše rodina do 30. června 2021 přihlásit do „EU settlement scheme“, abyste v UK mohli žít i po tomto datu.

Zaregistrujte se, i pokud již máte v UK trvalý pobyt. Pokud Vám bude udělen status usedlíka nebo předběžný status usedlíka, bude Váš život v  UK v podstatě srovnatelný s tím dosavadním. Uzávěrka žádostí je právě 30. června 2021. Navštivte webové stránky GOV.UK, zjistěte o systému více a přihlašte se.

Status usedlíka se získá, pokud občan EU začne žít ve Spojeném království před 31. prosincem 2020 a žil ve Velké Británii nepřetržitě po dobu 5 let (tzv. nepřetržitý pobyt). Pokud získá status usedlíka, může zůstat v UK, jak dlouho bude chtít. Bude také moci požádat o britské občanství, pokud splní podmínky pro jeho získání.

Předběžný status usedlíka se získá, pokud občan EU v době registrace nemůže prokázat 5 let nepřetržitého pobytu, většinou získá předběžný status usedlíka. Musí ale začít žít ve Spojeném království před 31. prosincem 2020. Od data, kdy získá předběžný status usedlíka, bude moci zůstat v UK dalších 5 let a poté požádat o změnu na status usedlíka.

Práva vyplývající ze statusu usedlíka a předběžného statusu usedlíka:
– právo pracovat ve Spojeném království
– právo využívat služeb státního zdravotnictví (NHS)
– právo přihlásit se na školu nebo pokračovat ve studiu
– právo na přístup k veřejným financím, jako je podpora a důchody, pokud na ni vznikne nárok dle předpisů UK
– právo cestovat mimo území UK a zpět

Aktuality

Emergency numbers for CZ citizens:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (all EU languages)

CZ Consulate in France: 0033 607 764 394

CZ Consulate in Belgium: 0032 477 257 104

CZ Consulate in Netherlands: 0031 641 315 128

CZ Consulate in UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Czech Republic on brexit

United kingdom on brexit

British government's guideliens

EU settlement scheme (key for Czech citizens in UK)

Living in the Czech Republic (key for British citizens in CZ)

Visiting the UK after brexit

European Union on brexit