Jak již dříve avizoval premiér Boris Johnson, Velká Británie nepožádala o prodloužení tzv. „přechodného období,“ které potrvá do 31. 12. 2020. Podle článku 132 tzv. výstupové dohody[1] jej bylo možno prodloužit o jeden či dva roky, Velká Británie však o prodloužení neprojevila zájem. [1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN#d1e5975-1-1