Z vyjednávání

Situace na Irském ostrově nadále není zcela stabilizovaná, a to zejména v části Severního Irska. Ačkoli obě strany deklarují, že neexistence tvrdé hranice na ostrově je jejich primárním zájmem, některé kroky tomu zcela neodpovídají (viz aféra severoirského ministra zemědělství.) Minulý týden se uskutečnila návštěva zástupců EK v S. Irsku, cílem bylo vyvrátit některé přetrvávající mýty o Protokolu a vysvětlení jeho fungování s ohledem na ústupky (flexibility,) na kterých se EK s Velkou Británií dohodla v rámci uklidnění atmosféry..

V pátek 11. 2. se uskutečnilo další politické jednání. Jeho konstruktivní atmosféru naznačuje i společné prohlášení, ve kterém oba vyjednavači zdůraznili potřebu se posunout v řešení a s tím spojená zintenzivněná jednání. Podle informací v médiích (FT) vyjednavačka za UK Liz Truss vnímá řešení situace v Severním Irsku jako absolutní prioritu. Čeká se však na oficiální návrhy z jejich strany.

Hrozba aktivací čl. 16 (tedy jednostranným upuštěním od části dohody s EU) ze strany UK nezmizela, minimálně s ohledem na vyjádření britského premiéra B. Johnsona. V médiích se navíc objevily zprávy, že UK připravuje nouzová opatření pro případ jeho aktivace a s ohledem na potenciální reaktivní kroky EU. Podřízenost jurisdikci Soudního dvora pro EU byla během vyjednávání palčivým tématem.

Další jednání na tato a související témata proběhnou 21. února.