úterý 8. října 2019

Česká národní banka vydala sérii informací s upozorněními pro úvěrové instituce UK a jiných států působících v ČR a tuzemské klienty britských úvěrových institucí působící v ČR nebo v jiných státech. Rovněž je na webu ČNB v obou jazykových verzích informace pro tuzemské klienty britských pojišťoven působících v ČR ze dne 16. 9. 2019. Všechny tyto zprávy se týkají především dopadů zákona č. 74/2019 Sb. (tzv. lex Brexit) na tyto instituce a klienty.

https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/conduct-of-supervision/public-notices/ (AJ verze)

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/upozorneni-pro-verejnost/ (CZ verze)