úterý 16. dubna 2019

Předsedové Evropské rady a Evropské komise na plenárním zasedání EP informovali o výsledku Evropské rady (čl. 50). Předseda Evropské rady ve svém vystoupení zdůvodnil rozhodnutí EU-27 o prodloužení lhůty dle čl. 50; zdůraznil, že ačkoliv účast UK ve volbách do Evropského parlamentu vyvolává emoce, UK (dokud bude členským státem)  má právo a povinnost se těchto voleb zúčastnit, a že tuto skutečnost nelze zpochybňovat. Předseda Evropské komise ve svém vystoupení poukázal na skutečnost, že datum 31. říjen je konečný termín.

Předseda Evropské komise zaslal v návaznosti na své vystoupení v plénu G. Verhofstadtovi (koordinátorovi Evropského parlamentu pro brexit a předsedovi Brexit Steering Group) prohlášení Evropské komise, které odráží závazek Evropské komise k úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

Během jednání senátního Výboru pro evropské záležitosti zástupci Úřadu vlády ČR poskytli informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady (čl. 50), které se konalo 10. 4. 2019 (Senátní tisk č. 55). Senátní Výbor pro záležitosti EU vzal svým usnesením č. 55 na vědomí bez projednání návrh Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 o podpisu Dohody o vystoupení UK z EU a Euratomu (COM(2019) 194 z 11. 4. 2019).