středa 27. listopadu 2019

Seznam členů nové Evropské komise (schválený Radou EU dne 25. 11. a potvrzený hlasováním v Evropském parlamentu dne 27. 11.) neobsahuje kandidáta UK. Evropská komise nehodlá nicméně eskalovat situaci, bude ji analyzovat a rozhodne o případných dalších krocích, pokud tak uzná za vhodné. Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu v Evropském parlamentu na adresu UK uvedla: „Všichni víme, že jeden člen naší rodiny má v úmyslu Unii opustit. Nikdy jsem se netajila tím, že si přeji, aby Spojené království v Unii zůstalo. Rozhodnutí britských občanů budu však vždy respektovat. Budeme úzce spolupracovat na vyřešení společných výzev – zejména v oblasti bezpečnosti. Ať už nám budoucnost nachystá cokoli, přátelství a pouto, které pojí naše národy, nic nezlomí.“