středa 27. března 2019

Dolní sněmovna přijala statutory instrument, který zakotvuje prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v návaznosti na obsah rozhodnutí ER50 (21. 3. 2019) do vnitrostátního práva UK.

Indikativní hlasování v Dolní sněmovně skončilo patovou situací, neboť žádný z osmi tzv. indikative votes nezískal většinu: 
B: No deal (John Baron, 160:400), D: Společný trh 2.0 (Nick Boles, 188:283),
H: EHP / ESVO bez celní unie (George Eustice, 65:377),
J: Celní unie (Ken Clarke, 264:272), K: Labouristický plán (Jeremy Corbyn, 237:307),
L: Zpětvzetí notifikace dle čl. 50 SEU (Joanna Cherry, 184:293), M: Druhé referendum (Margaret Beckett, 268:295),
O: Nouzová preferenční opatření (Marcus Fysh, 139:422).

Za britskou vládu po ukončení hlasování vystoupil S. Barclay, který vyzval poslance, aby („in the national interest“) podpořili dohodu o vystoupení.