středa 23. října 2019

středa 23. října 2019

Proběhlo zasedání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU. Na programu byla problematika dosavadních jednání mezi Norskem a Evropskou komisí ve věci rybolovu, aktualizace tzv. Note verbale k dohodě o vystoupení určené pro třetí země a stav přístupových jednání UK k tzv. Kimberley procesu (obchodování se surovými diamanty).
Ve večerních hodinách zasedal v reakci na poslední vývoj v UK COREPER (čl. 50 SEU) za účasti vyjednavače Michela Barniera. Bylo diskutováno o otázce případného prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v reakci na sobotní dopis UK a forma schvalování prodloužení. V diskusi ohledně „flextension“ budou velvyslanci pokračovat na svém pátečním jednání.
Kratší a techničtější prodloužení by mohlo pomoci britským poslancům získat dodatečný čas na projednání zákona implementujícího dohodu o vystoupení. Delší prodloužení by se v UK neobešlo bez předčasných voleb. Aby se mohly tyto volby konat ještě v roce 2019, Dolní sněmovna britského parlamentu by musela hlasovat o této záležitosti nejpozději 5. listopadu; následně by se poslanci během dvou listopadových dnů museli zabývat návrhy právních předpisů, jejichž projednávání nebylo doposud v rámci legislativního procesu ukončeno, neboť 7. listopadu by musel být Parlament rozpuštěn. Den voleb by připadl na 12. prosince (dle tzv. Fixed Term Parliament Act musí mezi dnem rozpuštění Parlamentu a dnem konání voleb proběhnout lhůta v délce 25 dnů). Nutno dodat, že dne 4. listopadu má být zvolen nový předseda Dolní sněmovny (nástupce Johna Bercowa).
Středeční jednání mezi britským premiérem a předsedou labouristické strany ohledně nového časového harmonogramu („programme motion“) projednávání návrhu zákona implementujícího dohodu o vystoupení nevyústilo v žádné rozhodnutí. Nelze vyloučit opětovné zahájení projednávání návrhu zákona příští pondělí, v závislosti na programu jednání Dolní sněmovny.
Britští poslanci by měli ve čtvrtek 24. října ve večerních hodinách hlasovat o vládním legislativním programu vlády, který byl prezentován během projevu britské královny dne 14. října