středa 22. května 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice práv občanů; výměna dosavadních zkušeností mezi členskými státy ohledně registrace občanů EU-27 do EU Settlement Scheme (Zpráva o průběhu poslední testovací fáze systému – třetí fáze testování probíhala od 21. 1 do 29. 3. 2019, druhá od 1. 11. do 21. 12. 2018 a první od 28. 8. do 17. 10. 2018 – byla zveřejněna 2. 5. 2019 na internetových stránkách vlády UK).

Jednalo se rovněž o právním vztahu UK vůči European University Institute, které je v současnosti smluvní stranou úmluvy, kterou byl EUI (Florencie, IT) založen.

Nad rámec jednání Pracovní skupiny rovněž britská premiérka vystoupila před poslance v Dolní sněmovně britského Parlamentu během interpelací rovněž s projevem, ve kterém vysvětlila svůj plán ohledně brexitu (šlo v podstatě o zopakování hlavních bodů z jejího projevu ze dne 21. 5.).

Na britské politické scéně dne 22. 5. došlo k další turbulenci, kdy ve večerních hodinách rezignovala další členka kabinetu, a to Andrea Leadsomová (Leader of the House of Commons). Přitom se očekávalo, že dne 23. 5. A. Leadsomová upřesní kroky vlády  a předloží poslancům Dolní sněmovny britského Parlamentu návrh zákona k dohodě o vystoupení, tzv. Withdrawal Agreement Bill..

Na britskou premiérku je vyvíjen stále větší tlak, aby rezignovala. Vedení tzv. 1922 Committee britského Parlamentu jednalo o možné změně pravidel, dle kterých by bylo možno premiérku odvolat (dle platných pravidel platí 12ti měsíční imunita premiéra ode dne, kdy ustál hlasování o vyslovení nedůvěry).