středa 20. února 2019

a) V průběhu PMQs poslanci kladli britské premiérce dotazy ohledně vyloučení no-deal a další problematiky. Předseda labouristické strany se dotazoval ve věci jednání premiérky se zástupci EU; vůdce SNP ohledně dalšího „meaningful vote“, výsledků činnosti konzervativní vlády a ekonomickým dopadů brexitu. Dle M. Strida (MF UK) vláda analýzu ekonomického dopadu zveřejnila. Jednání ve videu na webu House of Commons. Transkripce projednávání v Dolní komoře k dispozici 3 hodiny po projednání k dispozici na Hansard online.

Zdroje:

b) Tři členky konzervativní strany vystoupily ze strany a připojili se k nově vytvořené Independent Group. V dopise adresované premiérce zdůvodnili své rozhodnutí.

c) Britská premiérka jednala v Bruselu s předsedou EK dne 20. února 2019. V rámci společného prohlášení shrnuli výsledky svého jednání (dočasná povaha backstopu versus „alternative arrangements“; právní záruky; společný dopis předsedů EK a EP ze 14. ledna; možnost úpravy znění politického prohlášení; pokračování jednání mezi unijním a britským vyjednavačem). Do konce února se má uskutečnit další jednání mezi premiérkou a předsedou EK (termín k datu zpracování podkladů není znám).

d) V rámci zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch EProzprava k brexitu;  v rámci Zahraničního výboru  EP rozprava k brexitu ohledně souhlasu EP (s hlasováním v plénu EP se posečká, dokud nebude zřejmé, že k podpisu dohody Radou dojde, jiné výbory EP mohou dopisem svého předsedy postoupit stanovisko k dohodě výboru AFCO, kterému předseda EP předal 30. 1. referral; možného prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU; proběhlo první jednání Brexit Consent Group) a dopadu na volby do EP.

Zdroje:

e) GS Rady vyhlásil písemnou proceduru (do 12:00 hod 21. 2.) ve věci rozhodnutí o autorizaci UK k uzavření a podpisu dvou dohod s ČS EFTA, která by řešila práva občanů těchto států a další aranžmá vzájemných vztahů po brexitu.