středa 15. května 2019

Na jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla výměna názorů na doplnění kapacit po odchodu UK z EU ve vojenské operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině; členské státy byly informovány o situaci ohledně mezinárodních dohod sjednávaných UK se třetími zeměmi; EK rovněž informovala o prohlášení zaslaném EP v návaznosti na vystoupení předsedy EK na plenárním zasedání EP dne 16. 4.; byla diskutována otázka práv občanů v kontextu registrací občanů EU-27 do EU Settlement Scheme. EK rovněž poskytla vysvětlení o zakotvení činnosti European University Institute (Florencie, IT) do kontextu brexitu (následkem vystoupení UK z EU přestane být smluvní stranou úmluvy zřizující  EUI).