středa 12. června

Evropská komise zveřejnila poslední (páté) sdělení k připravenosti na brexit, a to několik dnů před konáním červnové Evropské rady (čl. 50), a v návaznosti na dubnové rozhodnutí Evropské rady (čl. 50) o prodloužení lhůty dle čl. 50 do 31. 10. 2019. EK apeluje na jednotlivé stakeholdery, pokud jde o jejich zodpovědnost za přípravu. Prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. 10. je příležitostí pro dokončení příprav zejména pro ty subjekty, které nebyly připravené ke konci března. Nelze se však spoléhat na další prodloužení, a to ani technické. EK zhodnotila přijata legislativní opatření. Neshledala potřebu měnit věcný obsah, u dílčích opatření zváží technické změny v termínech, aby poskytovaly stejné časové záruky v období po 31. 10., jako kdyby UK vystoupilo z EU v březnu 2019. 16 nelegislativních aktů v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření ztratilo svůj význam prodloužením lhůty. Sdělení obsahuje rovněž shrnutí příprav v EU-27 v jednotlivých oblastech (práva občanů, sociální zabezpečení, cla, daně, doprava, rybolov, finanční služby, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, chemické látky).