středa 1. května 2019

Aktuální informace týkající se programu Horizont 2020 a dalších programů EU pro financování výzkumu, inovací a VŠ vzdělávání: Až do vystoupení zůstává UK ČS EU, a britské organizace se mohou nadále plně účastnit programu Horizont 2020. Ratifikace dohody o vystoupení UK z EU by zajistila pokračující účast UK v programu Horizont 2020 až do konce programového období a na celou dobu trvání realizovaných projektů. Pro případ tzv. brexitu bez dohody byly ze strany britské vlády vydané záruky pro zajištění kontinuity financování. Britská vláda se zavazuje financovat britskou účast během celé doby trvání projektu ve všech úspěšných návrzích projektů, které budou podány před samotným vystoupením z EU (vztahuje se také na projekty, které ještě v čase brexitu nebudou o výsledcích výzev informovány). Ve zbývajícím období, tzn. od vystoupení UK z EU do konce roku 2020, se britská vláda zavazuje financovat britskou účast ve výzvách otevřených pro třetí země programu H2020.