čtvrtek 30. ledna 2020

Členské státy v rámci Rady EU schválily na základě písemné procedury uzavření výstupové dohody.