sobota 13. dubna 2019

V návaznosti na rozhodnutí vedoucích představitelů EU z 10. dubna prodloužit lhůtu podle čl. 50 přijala Rada (čl. 50) rozhodnutí, kterým pozměňuje své rozhodnutí z 11. 1. 2019 o podpisu dohody o vystoupení. Rovněž schválila upravený návrh rozhodnutí o uzavření dohody o vystoupení a rozhodla o postoupení tohoto upraveného návrhu Evropskému parlamentu pro účely žádosti o jeho souhlas, kterou Rada podala 11. 1. 2019.