Prodlouženo přechodné období pro dovoz mletého masa do Sev. Irska

Evropská unie projednala žádost Spojeného království o prodloužení přechodného období pro výjimku ohledně dovozu mletého masa do Severního Irska. V praxi to znamená, že UK bude ještě po určitou dobu (do 30. září 2021) využívat privilegovaného režimu, který měl původně platit pouze do konce června. K vyhovění žádosti přispěla také podpora Irské republiky, celá věc má i jednoznačný politický podtext.

Prodloužení nepřichází zcela automaticky. Otázku otevřela před dvěma týdny žádost Spojeného království, unie v reakci na ni vyjádřila ochotu vyjednávat. Spojené království přislíbilo v mezidobí zachovat vyšší standard sanitárních opatření, zpomalí se však proces přibližování standardů těm evropským. Zároveň se vyčkávalo na vyjádření členských států, které musely zaujmout jednotný postoj, což se stalo právě dne 30. června 2021.

Většina státu se k žádosti Spojeného království staví od počátku pragmaticky, mj. s ohledem na napjatou situaci v Severním Irsku, které letos slaví 100 let od založení. Apelují však na poskytnutí patřičných záruk a zejména dodržování závazků, s tím, že výjimky je možno činit, vždy však citlivě k obtížně sjednanému systému závazků.