Pracovní mobilita v kultuře: za jakých podmínek mohou britští umělci vystupovat v ČR?

zdroj: Reuters

zdroj: Reuters

Britští umělci mají nově status umělců ze třetích zemí, nevztahuje se na ně ani specifický režim pod Výstupovou dohodou. Pokud hodlají v ČR vykonávat práci, musí tak činit v souladu se zákonem o zaměstnanosti (z. č. 435/2004), konkrétně § 85. K výkonu práce musí zaměstnanec disponovat platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebo kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Alternativně postačí také povolení k zaměstnání vydané místní pobočkou úřadu práce, to ovšem za podmínky platného povolení k pobytu na území ČR.

To se ovšem nevztahuje na zaměstnance ve smyslu § 98 zákona o zaměstnanosti. Výjimka dle § 98 písm. d zákona se týká cizince, jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce ve smyslu autorského zákona (dále učitele, akademiky aj.)

To znamená, že v případě krátkodobých představení (koncertů) je zde výjimka z vízových požadavků: umělecká činnost není považována za výdělečnou, přestože je placená, pokud délka pobytu na území ČR nepřekročí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářením roce. V tomto případě se na britské umělce vztahuje bezvízový styk.

Kabinet premiéra Borise Johnsona již ze selhání obvinili popová hvězda Elton John, kytarista kapely Queen Brian May i zpěvák Sting. Nevyjednání specifických podmínek jim přidalo byrokracie i ekonomických nákladů při zařizování turné.