Poslední jednací kolo uzavřeno

V týdnu od 28. 9. uzavřeli vyjednavači poslední plánované jednací kolo. Podle dřívějšího předpokladu mělo jít o závěrečné setkání, po kterém se sjednané dohody rozešlou k překladu do úředních jazyků a následně v půlce října Evropskému parlamentu ke schválení. Tento scénář se ale nenaplnil.

Vyjednávání se totiž zdaleka nenachází v tak pokročilé fázi, v jakou obě strany ještě na jaře doufaly. Klíčové oblasti, tj. rovné podmínky (level playing field/LPF) a rybolov jsou dosud bez jasného řešení.

K určitému pokroku došlo v uplynulém týdnu v oblastech jako je letecká bezpečnost a doprava obecně, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech či sociální zabezpečení. Ve stěžejních odvětvích však i nadále přetrvávají zásadní rozpory.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič začátkem následujícího týdne ujistil veřejnost, že EU je oochotna ve vyjednávání pokračovat, byť konec přechodného období nastane za méně než 100 dní. Plenární zasedání Evropského parlamentu v půlce října mělo být poslední, kde by bylo možno stihnout dohody přijmout s účinností 1. ledna 2021. Pro toto zasedání již však měly být nejen zkompletované, ale pro poslance také přeložené a jimi nastudované.

Takovýto scénář je však v tuto chvíli prakticky vyloučen.

Šefčovičův projev: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1832