pondělí 21. října 2019

Předseda Dolní sněmovny britského Parlamentu John Bercow nedal souhlas k uskutečnění druhého hlasování (tzv. meaningful vote) o dohodě o vystoupení, neboť by se jednalo o nespořádané a opakované hlasování, ke kterému došlo již v sobotu dne 19. října. Parlamentní pravidla totiž zapovídají dvojí hlasování o totožné matérii. Dlouho očekávané znění tzv. „Withdrawal Agreement Bill“ bylo zveřejněno ve večerních hodinách společně s návrhem na zrychlené třídenní projednávání. Očekává se řada pozměňujících návrhů od opozice a rebelujících poslanců. Důležitý je pozměňovací návrh týkající se celní unie (zavazuje vládu vyjednávat o celní unii s EU během jednání o budoucím vztahu).

Kroky britského premiéra a jejich soulad s tzv. Bennovým zákonem (dle kterého měl premiér požádat EU o prodloužení) se staly předmětem prověřování Nejvyšším skotským soudem, který odložil své rozhodnutí na neurčito.

Konference předsedů výborů Evropského parlamentu rozhodla, že v tomto týdnu nedojde v Evropském parlamentu k ratifikaci dohody o vystoupení formou udělení souhlasu s textem, a to dokud nebude dokončen legislativní proces v Dolní sněmovně britského Parlamentu (ratifikace nové dohody o vystoupení). Pro účely udělení souhlasu bude ad hoc svoláno mimořádné zasedání europoslanců, neboť další plenární zasedání se bude konat až v polovině listopadu. Znění nové dohody o vystoupení je předmětem projednávání v parlamentním výboru pro ústavní záležitosti (AFCO). Konference předsedů se vrátí k diskuzi o aktuálním stavu ve čtvrtek 24. října.