pondělí 15. dubna 2019

Konference předsedů Evropského parlamentu rozhodla, že v rámci posledního plenárního zasedání nebude Evropský parlament o udělení svého souhlasu s dohodou o vystoupení hlasovat. Generální tajemník Rady EU zaslal předsedovi Evropského parlamentu dopis, ve kterém ho informoval o výsledku Evropské rady (čl. 50) a písemné proceduře, kterou byly schváleny příslušná rozhodnutí ohledně technických změn dohody o vystoupení. Současně vyzval Evropský parlament, aby zohlednil veškeré změny a uvedené informace při udělení svého consentu s pozměněným návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení