pondělí 11. března 2019

Britská premiérka se setkala s předsedou Evropské komise ve Štrasburku. Následně proběhla tisková konference a byl zveřejněn dopis předsedy Evropské komise adresovaný předsedovi Evropské rady, ve kterém J.- C.Juncker zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. 6. 2016. Přílohou dopisu je nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení. V jednostranném prohlášení UK se uvádí, že pokud nebude dosaženo shody na budoucím vztahu, nic nebude bránit UK v tom, aby se vyvázalo z povinností vyplývajících z Protokolu o Irsku/Severním Irsku, přičemž UK dodrží v celém rozsahu a za všech okolností své povinnosti z Velkopáteční dohody z r. 1998.