pondělí 1. dubna 2019

Druhé indikativní hlasování v Dolní sněmovně opět skončilo patovou situací, neboť žádný ze čtyř tzv. indicative votes nezískal většinu.

Hlasovalo se o těchto návrzích:

C: Celní unie (neprošel o tři hlasy) – návrh vyžaduje závazek vyjednat „stálou a komplexní celní unii s EU“.

D: Společný trh 2.0 – Návrh počítal s členstvím Spojeného království v Evropském sdružení volného obchodu (ESVO) a v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

E: Referendum – Hlasovalo se o podmínce veřejného hlasování (referenda), které by potvrdilo jakoukoli dohodu brexitu schválenou parlamentem a před její ratifikací. G: Nadřazenost parlamentu – Předmětem návrhu byla podmínka vyjednat delší odklad brexitu, a pokud to nebude možné, parlament má vybrat a rozhodnout mezi odchodem bez dohody nebo zpětvzetím čl. 50 SEU.