pátek 5. dubna 2019

Britská premiérka zaslala předsedovi Evropské rady dopis s žádostí o další prodloužení lhůty stanovené podle čl. 50 SEU. Navrhla datum 30. 6. 2019 s tím, že vláda UK bude pokračovat v přípravách voleb do Evropského parlamentu pro případ, že by UK bylo v době jejich konání stále členským státem.

Komisař Karmenu Vella představil nouzová opatření ke zmírnění dopadů vystoupení UK z EU bez dohody na rybolov.