pátek 29. listopadu 2019

Vedoucí nově zřízené Task Force for Relations with the UK Michel Barnier navštívil ČR. Setkal se s předsedou vlády ČR, státní tajemnicí pro evropské záležitosti, zúčastnil se jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro brexit (ve které jsou zastoupeny jednotlivé ústřední správní úřady, hospodářští a sociální partneři, a byli přizváni zástupci podnikatelské sféry, komor a management několika asociací a sdružení). Jednal rovněž se zástupci evropských výborů obou komor Parlamentu ČR. Česká strana informovala M. Barniera o stavu připravenosti na vystoupení UK z EU, M. Barnier popsal stav vyjednávání s UK a nastínil kroky týkající se vyjednávání budoucího vztahu s UK.