pátek 15. listopadu 2019

Na jednání PS50 byla projednána problematika implementace dohody o vystoupení v průběhu přechodného období (za předpokladu, že dohoda bude ratifikována); výměna daktyloskopických údajů; dopad vystoupení UK na rozpočet Satelitního centra EU; stav sjednávání mezinárodních dohod UK se třetími zeměmi a reorganizace v rámci Evropské komise pro účely jednání o budoucím vztahu s UK. Již dne 22. 10. 2019 kolegium komisařů rozhodlo o zřízení “Task Force for Relations with the United Kingdom” (UKTF), která je od 16. 11. 2019 součástí Generálního sekretariátu Evropské komise. Skupině bude předsedat Michel Barnier (kterému bude nápomocen jeho zástupce na úrovni zástupce generálního ředitele) a bude se skládat ze současné TF50 (“Task Force for the Preparation and the Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU”) a oddělení Generálního sekretariátu zodpovědného za připravenost na brexit. UKTF bude koordinovat veškeré aktivity Evropské komise v oblasti strategických, operativních, právních a finančních záležitostí souvisejících s brexitem. Bude zodpovědná za dokončení vyjednávání dle článku 50 SEU, za připravenost Evropské komise na případné vystoupení UK bez dohody a za vyjednávání o budoucích vztazích s UK. Bude podřízena přímo předsedovi Evropské komise a bude spolupracovat s Generálním sekretariátem a všemi jeho zainteresovanými útvary. Rozhodnutí kolegia o zřízení UKTF bylo dohodnuto v úzké spolupráci mezi J. C. Junckerem a Ursulou von der Leyen.