pátek 13. prosince 2019

V britských předčasných všeobecných volbách zvítězila Konzervativní strana s 364 mandáty. Labouristická strana J. Corbyna obsadila 202 mandátů, Skotská národní strana 48 mandátů, Liberální demokraté 11, Strana zelených 1 mandát, ostatní 22 mandátů. Pro většinu v Dolní sněmovně britského parlamentu je zapotřebí 326 mandátů. Z hlediska brexitu by tento výsledek měl představovat nejlépe předvídatelný scénář, co se týče samotného vystoupení UK z EU. Do 31. ledna 2020 by měla usednout nová vláda UK s většinovou podporou v dolní sněmovně britského parlamentu (House of Commons), která by přijala legislativu implementující (a implicitně schvalující) revidovanou výstupovou dohodu z tohoto podzimu. V témže časovém horizontu by na straně EU relevantní instituce (Evropský parlament, Evropská rada, Rada EU) podnikly nutné kroky k ratifikaci ze strany EU. Velká Británie by vystoupila z EU k 31. lednu 2020 a jednání by se oficiálně přesunulo k vyjednávání budoucího vztahu.

Vedoucí představitelé EU-27 jednali na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU) o brexitu a o přípravách na jednání o budoucích vztazích mezi EU a UK po jeho vystoupení z EU. Evropská rada přijala závěry, ve kterých je vyjádřeno její odhodlání zajistit spořádané vystoupení UK z EU na základě dohody o vystoupení; vyzvala k včasné ratifikaci této dohody a jejímu účinnému provedení; bylo potvrzeno přání vytvořit co nejužší budoucí vztahy v souladu s Politickým prohlášením, a to při dodržení dříve dohodnutých pokynů Evropské rady, jakož i učiněných prohlášení (zejména prohlášení z 25. 11. 2018). Evropská rada ve svých závěrech vyzvala Evropskou komisi, aby Radě předložila návrh komplexního mandátu pro budoucí vztahy s UK neprodleně po jeho vystoupení. Vyzvala Radu pro obecné záležitosti, aby urychleně přijala příslušná rozhodnutí a mandát k jednání. Evropská rada rovněž uvítala rozhodnutí Evropské komise jmenovat pro účely jednání o budoucích vztazích opět Michela Barniera. Evropská rada bude jednání bedlivě sledovat a schválí případně další obecné politické směry. Mezi zasedáními Evropské rady zajistí Rada pro obecné záležitosti a COREPER za pomoci k tomu určené pracovní skupiny, aby byla jednání vedena v souladu s celkovými postoji a zásadami dohodnutými Evropskou radou, jakož i s mandátem Rady k jednání, a poskytnou další případné pokyny plně v souladu s nejlepšími zájmy EU