Občané UK a komunální volby v členských státech EU

V důsledku brexitu se práva britských občanů v EU výrazně změnila. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v červnu 2023 potvrdil, že odchodem UK z EU ztratili UK občané rovněž právo volit a kandidovat v komunálních volbách v členském státě svého pobytu, pokud nemají zároveň unijní občanství.

Dle SDEU jsou státní příslušníci Spojeného království od 1. února 2020 občany třetí země, ztratili tak status občana EU, a proto již nemohou požívat práv spojených s evropským občanstvím. Soudci SDEU zdůraznili, že tato ztráta práv byla způsobena rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Unie, nikoliv rozhodnutím Rady EU o schválení Výstupové dohody.

Rozsudek navázal na žalobu podanou občankou UK, vdanou za francouzského občana a pobývající ve Francii od 80. let. V důsledku brexitu jí nebylo umožněno volit ve francouzských komunálních volbách v roce 2020. Argumentovala tím, že jí proto nenáleží žádné volební právo, neboť žije mimo Spojené království více než 15 let a proto již nemůže volit ani v UK.

/ More information in English is available in the CJEU judgment and in this article.