O krok jednodušší justiční spolupráce s Británií

EU v minulém týdnu rozhodla o přistoupení k Haagské úmluvě z r. 2019, která by měla ulehčit uznávání a vymáhání občanských a obchodních soudních rozhodnutí. Občanům by tak měly klesnout náklady na přeshraniční soudní spory, mj. na ty vedené s občany Spojeného království.

Přistoupení k úmluvě by mělo usnadnit adresátům přístup ke spravedlnosti, usnadnit mezinárodní obchod, investice a mobilitu odbouráním některých rizik a nákladů přeshraničních justičních sporů. Na jedné straně budou rozsudky soudů v Evropské unii uznávány a vymáhány také v třetích zemích. Zároveň rozsudky těchto zemí, které budou respektovat základní principy unijního práva, bude možno takto uznávat a vymáhat v EU.

To se po vystoupení UK z EU týká také Spojeného království, které po brexitu neprofituje z obdobné úmluvy z Lugana a oznámilo proto také záměr k Haagské úmluvě přistoupit. Zaplní tak alespoň částečně mezery, které po vystoupení z Unie vznikly.

zdroj: Evropská komise