Nizozemské ministerstvo rozeslalo instrukce pro přepravce zboží

Řada evropských zemí v posledních týdnech zintenzivňuje své aktivity v souvislosti s brexitem a Nizozemsko není výjimkou. Jako klíčová země pro lodní dopravu z a do Velké Británie chystá podmínky nejen pro své obyvatele, ale také pro tisíce mezinárodních dopravců využívajících nizozemských přístavů. Aktuálně propaguje stránku GetReadyForBrexit.eu zaměřenou právě na téma přepravy zboží.

Na webu www.GetReadyForBrexit.EU uživatelé najdou jednotlivé články dopravního řetězce přehledné a kompletní informace o průběhu přepravy zboží po konci přechodného období, tj. od 1. ledna 2020. Klíčovou změnou je nový registrační systém pro mezinárodní přepravce zboží Portbase, do kterého se přepravci budou muset zaregistrovat, pokud budou chtít zboží převážet přes některý z nizozemských přístavů. Součástí webu jsou také informační materiály a letáky a odkaz na krátké vysvětlující video k registraci do systému:

Tříminutové video lze spustit s automatickým překladem anglických titulků do češtiny.

Video zdůrazňuje několik stěžejních bodů:

  • Po konci přechodného období bude pro přepravu zboží z NL do UK třeba registrovat se v systému Portbase.
  • Do tohoto systému dopravce nahraje celní prohlášení a předběžné oznámení o převozu zboží. Příslušné autority vše zkontrolují online a s předstihem. To by mělo zabránit průtahům a v nejhorším případě i zablokování nákladu přímo v přístavech.
  • Hradí se pouze jednorázový poplatek za registraci, další služby by měly být bezplatné.