Nepodali jste žádost o status usedlíka? Možná máte ještě šanci.

Britská vláda se rozhodla oprávněným žadatelům nabídnout dodatečnou lhůtu k registraci žádosti do EU Settlement Scheme. Vzhledem k vysokému počtu takových cizinců umožní i po 30. 6. 2021 podat žádost žadateli, který disponuje „rozumným důvodem“ pro nepodání v termínu. Otevřela se také druhá možnost pro dodatečné podání, ta je odvislá od písemné výzvy úřadů.

Šance opozdilcům s dobrými důvody

Tuto „kategorii“ zavedlo ministerstvo vnitra v dubnu 2021 a mohou jí využít zejména ohrožené skupiny občanů, kteří se z různých důvodů nestihli v systému zaregistrovat do 30. 6. 2021. Pozdní podání žádosti však musí mít „rozumné důvody“. Za takový důvod považuje ministerstvo vnitra například zdravotní důvody nebo skutečnost, že by žadatel byl obětí domácího násilí.

I další specifické kategorie osob mají rovněž posunutý deadline pro podání žádosti. Ten může být buďto odvislý od skutečností na straně žadatele (např. pozdější skončení platnosti víza), nebo jej určuje konkrétní termín (někteří rodinní příslušníci občanů UK například do 29. 3. 2022). Porovnejte váš konkrétní případ se schématem na této stránce: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility

Pro toto podání  do EU Settlement Scheme neexistuje lhůta jako taková, ale přijetí žádosti je podmíněno řádným odůvodněním  (např. nevědomost o existenci EU Settlement Scheme, domněnka, že dítě nabylo britské občanství narozením, rodiče nezletilého dítěte neprovedli registraci). Ministerstvo vnitra bude důvody podání pozdní žádosti posuzovat individuálně seznam uvedený v jejich zveřejněném metodickém pokynu není vyčerpávající. Na oficiální webové stránce již byla uveřejněna informace o této kategorii – viz https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants.

Výzva k podání žádosti

Existují dva případy, ve kterých je občan EU vyzván k dodatečnému podání žádosti dopisem s 28denní lhůtou k registraci. Nejedná se o obecné prodlužení lhůty pro podání žádosti.

V prvním případě se jedná o situaci, když se při kontrole platného pobytu cizineckou policií (Immigration Enforcement) narazí na občana EU, který má nárok na status v rámci EU Settlement Scheme, ale žádost nepodal, nebo je cizinecké policii předána informace o takovém  občanovi osobou nebo organizací, která má zákonnou povinnost platný pobyt kontrolovat (úřady, zaměstnavatelé, ubytovatelé apod.). Cizinecká policie následně vystaví písemnou výzvu se lhůtou 28 dnů na podání žádosti v EU Settlement Scheme.

Lhůta se počítá od data vystavení písemné výzvy a pokud občan EU ve lhůtě žádost nepodá, je možné s ním zahájit imigrační řízení. Občan EU by měl být upozorněn o nutnosti podat žádost v EU Settlement Scheme již při zjištění skutečnosti kontrolujícím subjektem pokud se jedná o jiný subjekt než cizineckou policii.


Ve druhém případě se jedná o situaci, kdy hraniční policie (Border Force) narazí na občana EU, který má nárok na status v rámci EU Settlement Scheme, ale žádost nepodal a chce vstoupit na území jako rezident pod výstupovou dohodou. V tomto případě je občanovi předáno sdělení o zamítnutí vstupu do země a následně obdrží dopis s nefinanční kaucí/zárukou (bail). Podmínky kauce jsou, že občan EU musí neprodleně podat žádost o registraci v EU Settlement Scheme, a do 28 dnů se dostavit na hraniční přechod, který mu kauci udělil, aby doložil, že podmínku splnil. Pokud žádost dle kauce podal, bude kauce ze systému odstraněna a občan může pokračovat ve svém pobytu.

Více obecných informací v našem článku pro Čechy žijící v UK: https://www.brexitinfo.cz/cs_cz/cesi-v-uk/pobyt-a-viza/. V případě nesnází je vhodné kontaktovat Váš zastupitelský úřad.

S přispěním Velvyslanectví ČR v Londýně