neděle 20. října 2019

Ráno zasedl COREPER (čl. 50 SEU),  který během velmi rychlého jednání odsouhlasil spuštění písemné procedury pro odsouhlasení upraveného návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení a současně přijetí upraveného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o vystoupení, jehož přílohou je návrh dohody samotné. Spuštěním písemné procedury dochází k naplnění závěrů Evropské rady z minulého týdne, což umožní Evropskému parlamentu jednat v týdnu od 21. října, kdy začíná plenární jednání.