Nad Irskem zataženo: Británie odsouvá smluvený termín hraničních kontrol

Ve středu 3. března britský zmocněnec David Frost oznámil, že UK si jednostranně prodlouží lhůty pro výjimky z provádění tzv. „Irského protokolu.“ Ten je výsledkem komplikovaného jednání o tom, jak vyřešit rozdělení Irského ostrova na Irskou republiku (která nadále zůstává členem EU) a Severní Irsko (které jako součást Spojeného království z EU odešlo.) Napříč ostrovem tak prochází hranice mezi zónou volného obchodu EU a de facto třetí zemí vybavenou jen omezenými (byť rozsáhlými) výhodami.

Podmínky ujednané mezi EU a Spojeným královstvím v prosinci 2020 zahrnovaly mj. zavedení kontrol zboží převáženého přes hranici, tak, aby byl chráněny oba trhy a standardy výrobků na nich obchodovaných. První fázi kontrol měla Británie zavést od 1. dubna 2021. Od tohoto data by měla potravinářské výrobky překračující hranici doprovázet příslušná dokumentace. Od 1. července 2021 pak měly nastoupit přísnější kontroly na veškeré zboží.

Vláda Borise Johnsona však jednostranně ohlásila, že tento rozvrh bude „přehodnocovat.“ Zatímco britský premiér problém zhodnotil jako „teething problem“ (volně přeloženo jako „porodní bolesti,“ které provází začátky nového projektu), místopředseda Evropské komise Šefčovič totéž nazývá porušením mezinárodního práva. To však Johnson odmítá.

Stejně jako v případě dřívějšího tvrzeného porušení, i zde existuje možnost zahájit s UK řízení pro porušení povinnosti ze smlouvy. Vzhledem k načasování je ale ve hře také varianta zastavení ratifikačního procesu Dohody o obchodu a spolupráci, která UK zajistila mimořádný vztah s EU i po konci roku 2020. Evropský parlament již totiž ohlásil, že protazím odkládá rozhodnutí o termínu schválení dohody.

Více info: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-08/brexit-border-checks-on-food-could-be-postponed-under-u-k-plan?sref=yMmXm5Iy