Jednání o dohodě obnovena

Britský vyjednavač a poradce premiéra Johnsona pro záležitosti EU David Frost v podvečer 21. října oznámil pokračování v jednání o budoucím vztahu. Jde o zásadní obrat v situaci, kdy UK avizovala ochotu v diskuzi pokračovat pouze v případě, že EU zásadním způsobem změní přístup. EU dříve však dříve odmítla, že by k takové změně mělo dojít.

Významný posun oznámil Frost na Twitteru:

Své prohlášení připojila i Downing street. Podle komentátorů má jít o reakci na „olivovou snítku“ podanou EU vyjednavačem Michelem Barnierem během jeho proslovu v Evropském parlamentu.

UK a EU si nyní vytýčily ambiciózní plán každodenních intenzivních jednání, která začínají 22. října v Londýně. Ze zásadních témat budou patrně opět nejvíce rezonovat rovné podmínky v hospodářské soutěži, rybolov a správa věcí veřejných, resp. řešení sporů.

Podle posledních vyjádření by mezním termínem pro předložení dohody ke schválení měla být polovina prosince, byť celý schvalovací proces (sepsání dohody a transformace do právního textu, překlad do všech oficiálních jazyků EU, proces podepisování atp.) by v tom případě musel být značně urychlen.

Tiskové prohlášení britské vlády: https://www.gov.uk/government/news/statement-on-further-uk-eu-negotiations-21-october-2020