Informace o poskytování zdravotních služeb britským pojištěncům

S ohledem na letní sezónu upozorňujeme na vysvětlující materiály Ministerstva zdravotnictví, které upřesňují, jaký typ péče mohou na území České republiky britští občané a pojištěnci obdržet. Více info v souboru přiloženém zde.

Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou a rovněž Dohodou o obchodu a spolupráci. Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 zachovávají při poskytování a úhradě zdravotních služeb obdobné postupy, jaké platily v době členství UK v EU. Nedochází tedy k výrazným změnám v poskytování zdravotních služeb osobám pojištěným ve Velké Británii.

zdroj: https://www.mzcr.cz/informace-o-postupech-pri-vykazovani-a-uhrade-zdravotnich-sluzeb-poskytnutych-britskym-pojistencum/