Info: pravidla pro nákladní dopravu

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím sice odstraňuje cla a kvóty, nicméně bude nutné dodržet nové celní procedury a hlášení, zvýší se tak administrativa. Spojené království se stává třetí zemí. Pro odjezd z Velké Británie přes Eurotunel či přístav Dover je také nutné si zajistit tzv. Kent Access Permit pro průjezd hrabstvím Kent.

zdroj: https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/nakladni_doprava_nova_pravidla_pro.html

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím zaručuje evropským dopravcům přístup na britský trh, stejně tak i přístup britských firem na trh evropský. Evropští dopravci mohou při své cestě na území Velké Británie uskutečnit až dvě kabotážní operace navíc. Zajištěna je také možnost transitních cest, např. při dopravě zboží do Irska přes území Velké Británie.

Nově zaváděná celní prohlášení je možno odložit u většiny zboží až o 6 měsíců, plně začne nový britský hraniční systém platit od 1. 7. 2021 (pro živá zvířata a živočišné produkty od 1. 4. 2021). Celní deklarace však bude nutno doložit zpětně. Veškeré informace lze dohledat v Border Operating Model, který obsahuje i zvláštní pravidla pro určité druhy zboží.

Nová pravidla budou také platit při odjezdu z Velké Británie, a to zejména při využití Eurotunelu a přístavu Dover. Pro nákladní auta nad 7,5 tuny bude při odjezdu z Velké Británie přes Eurotunel a přístav Dover nutno si zajistit tzv. Kent Access Permit (KAP), povolení na průjezd hrabstvím Kent. Cílem je zajistit, aby vozidla, která míří k přístavu a tunelu měla zajištěna všechny náležitosti pro odjezd ze země a vyhnout se tak hromadění dopravy v Kentu. KAP je nutný pro každý průjezd hrabstvím Kent, platí 24 hodin a je nutné vždy znovu zajistit po opuštění Velké Británie (lze žádat předem, vozidlo musí v rámci platnosti povolení projet hrabství a opustit zemi). KAP je nutné mít i tehdy, pokud vozidlo jede bez nákladu. Systém Check an HGV je elektronický, KAP je bezplatný. Pokuta za porušení povinnosti si zajistit KAP je 300 GBP za každý přestupek.

Pro využití jiných cest a pro vozidla pod 7,5 tuny není povolení nutné, stejně tak není povolení nutné, pokud hrabstvím Kent pouze dopravce projíždí, ale nesměřuje k hranicím pro mezinárodní přepravu. Pro zjištění, zda má vozidlo náležitosti pro opuštění země je možno také využít systém Check an HGV, není to však povinností.

Británie také v listopadu 2020 otevřela informační kanceláře pro dopravce, které jsou umístěny na klíčových dálničních čerpacích stanicích a stanovištích pro nákladní vozidla napříč britskou silniční sítí. Kanceláře nabízejí dopravcům individuální školení – zde je možné individuálně projít všechny potřebné dokumenty a postupy, které musí dopravce splnit, aby mohl i nadále poskytovat služby jak ve Velké Británii, tak napříč Evropou a aby mohl zejména překračovat hranice. Otevřené kanceláře tak doplňují příručku Haulier Handbook (pokyny pro dopravce a komerční řidiče), která je také dostupná v českém překladu. Pokyny shrnují klíčové informace a rady o přepravě zboží po 1. 1. 2021. Kanceláře nabízí i školení o nové službě Check an HGV“. 

Nad rámec nových pravidel je dále nutné sledovat omezení dopravy související se šířením koronaviru, např. do Francie je stále min. do 21. 1. 2021 nutný negativní test, více informací na webu velvyslanectví ČR v Londýně. Britská vláda zveřejnila oficiální seznam testovacích míst pro řidiče kamionů.  

Více informací o nových obchodních pravidlech: https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novych/index.html

autor: Michaela Chrtová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Londýně