Info: k řešení situace českých občanů v UK

Ministerstvo zahraničních věcí v prosinci 2020 vydalo souhrnnou informaci k úpravě životní situace Čechů pobývajících (nebo v budoucnu pobývajících) v UK. Přinášíme krátké shrnutí informace i odkaz na celý text MZV.

zdroj: https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/pobyt_ceskych_obcanu_v_uk.html

Budu moci setrvat v UK i po brexitu?

Díky dohodě o vystoupení mezi EU a UK je status pobytu občanů ČR, kteří přišli do Spojeného království před koncem přechodného období (tj. před 31. 12. 2020) chráněn a tito občané a jejich rodinní příslušníci mohou požádat o nový status pobytu. Získají tak buď “status usazené osoby” (Settled), nebo “předběžný status usazené osoby” (Pre-Settled), podle toho, jak dlouho v UK před podáním žádosti pobývali. Pokud žádost v systému EUSS nepodají před stanovenou lhůtou 30. června 2021, může být jejich budoucí pobyt ve Spojeném království protiprávní.

Ministerstvo vnitra v žádosti kontroluje 3 věci: 1) totožnost žadatele, 2) jeho pobyt v UK a 3) jakýkoli trestní záznam. Přístup k registraci naleznete zde.

Registraci proveďte i v těchto případech:

  1. narodili jste se v UK, ale nejste britským občanem,
  2. jste držiteli potvrzení o trvalém pobytu v UK „Permanent Residency Document/Certificate“ (takové potvrzení pozbyde platnosti 31. prosince 2020),
  3. člen vaší rodiny je britský občan.

Registrovat se naopak nemusíte v případě, že:

  1. máte neomezené povolení ke vstupu do UK (indefinite leave to enter) nebo
  2. máte neomezené povolení k pobytu v UK (indefinite leave to remain) nebo
  3. jste současně český a britský nebo irský občan.