Info: Erasmus po 1. lednu 2021

Ministerstvo školství informuje o tom, jak budou probíhat již naplánované výjezdy v rámci programu Erasmus + a jaká bude budoucnost studijních pobytů pro české studenty.

Širší informace o studiu a práci Čechů v Británii naleznete v kapitole PRO OBČANY > Češi v UK > práce a studium

Změna se týká až výzev vyhlášených v rámci programového období Erasmus+ 2021-2027. Velká Británie bude plně participovat na programu Erasmus+ až do konce aktuálního programového období, což znamená, že studenti EU mohou studovat, absolvovat stáže nebo realizovat dobrovolnickou činnost ve Velké Británii v rámci současného programu Erasmus+ ještě i v akademickém roce 2022/2023, a to dle individuálních dohod, které uzavřely vysílající vysoké školy.

Od 1. ledna 2021 se na studenty EU vztahují nové vízové požadavky, studenti také musí splnit určité požadavky, které se týkají pobytu. O vízum lze žádat nejdříve 6 měsíců od plánovaného začátku studia.

Finančně náročnější nejspíš budou vícesemestrální pobyty. Studenti, kteří přijedou a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat déle než 6 měsíců, si musí zažádat studentské vízum. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.

Studenti, kteří přijedou do VB a budou chtít ve Velké Británii pobývat do max. 6 měsíců, budou v případě občanů EU a EFTA bezvízoví. Bližší informace jsou k dispozici zde: gov.uk/visas-immigration. Doporučuje se, aby vysílající organizace v zemích EU odkazovaly studenty na nutnost sledování pokynů vlády Velké Británie –  UK Government guidance.

Británie pro své občany do budoucna plánuje Erasmus+ nahradit novým projektem Turing. Co se týče mobilit z EU do Velké Británie, bude potřeba, aby měly partnerské země zabezpečeno národní nebo institucionální financování, pokud chtějí vysílat studenty na vysoké školy do Velké Británie.

Více informací (i v angličtině) na https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/informace-k-vyjezdum-erasmus-do-velke-britanie-po-1-1-2021. Řadu otázek naleznete zodpovězených na stránkách https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imigracni_pravidla_pro_obcany_eu_platna/informace_pro_studenty_ze_zemi_eu.html