Info: aktuálně k agrárnímu zahraničnímu obchodu

Ministerstvo zemědělství v souvislosti s koncem přechodného období vydalo několik textů k novému uspořádání česko-britských vztahů v oblasti obchodu. Zejména zpracovalo klíčové části Dohody o spolupráci a obchodu vztahující se k obchodování agrárních položek, tento článek proto zveřejňujeme i na brexitinfo.

Dohoda o spolupráci a obchodu obsahuje z pohledu agrárního zahraničního obchodu následující zásadní ustanovení:

  • Odstranění všech dovozních cel ve vzájemném obchodu (pro zboží s původem v UK nebo EU). UK nebude považována za třetí zemi ve vztahu k použití WTO kvót, které má EU stanoveny pro všechny třetí země (tyto kvóty nepůjde použít pro dovoz z UK a naopak).
  • Detailní úprava SPS standardů. Je zakotvena úzká spolupráce a vzájemný dohled. Bude zřízen Zvláštní obchodní výboru pro SPS záležitosti, zveřejněn seznam exportujících subjektů. Bude umožněno provádění auditů v zemi vývozu, byly stanoveny regulované komodity, pravidla při výskytu škodlivých organismů atd. (Nedošlo však k odstranění kontrol, nezbytnosti předložit certifikáty apod.)
  • Pravidla pro zabránění nekalé konkurenci. Nebude možné zvýhodnění ekonomických subjektů jedné ze stran Dohody (např. v oblasti zdanění, sociální politiky, životního prostředí apod.), jejichž důsledkem by bylo narušení srovnatelných podmínek podnikání.
  • Úprava pravidel původu. Dojde k zavedení standardních procedur pro jejich vykazování, kontrolu apod. Byly stanoveny postupy a pravidla, za kterých bude, resp. nebude původ pro preferenční přístup přiznán (např. JEN porážka zvířete, konzervace, zabalení, odslupkování rýže apod.). Bude umožněna kumulace původu mezi EU a UK (netýká se třetích zemí).
  • Úprava pravidel pro produkty ekologické výroby. Byla uznána ekvivalence pravidel v této oblasti a v období do 31. 12. 2023 má dojít k jejich dalšímu posouzení. Dojde ke zřízení Pracovní skupiny k bioproduktům. Byly rovněž stanoveny podrobnější postupy pro umísťování na trh, značení a vzájemnou výměnu informací v této oblasti.
  • Pravidla pro obchod s vínem. Byla stanovena pravidla pro definici produktů v souladu s mezinárodní úpravou, postupy a podmínky autorizace prodeje a spotřeby vína, dále pak požadavky na certifikaci. U obchodu a označování vína, včetně označování původu potravin a lihovin, vychází Dohoda z platné unijní legislativy a prozatím neobsahuje žádné významné rozdíly. Počítá však s možností revize. Posiluje se význam dokumentů WIPO (označování původu, obchodní známky) a OIV (enologické praktiky a analýzy vína).
  • Dovozní licence při dovozu rýže, konopí a ethylalkoholu zemědělského původu (nejedná se o alkoholické nápoje) z UK.
  • Pravidla pro poplatky při dovozu. Poplatky smí být uplatněny na úrovni nákladů na specifickou službu ve vztahu k povaze zboží (nebezpečný materiál apod.). Všechny poplatky musí být zveřejněny na oficiálním webu včetně odůvodnění a doporučeného způsobu platby.
  • Zákaz vývozních subvencí (s přesně stanovenými výjimkami týkajícími se vývozních úvěrů a záruk).

Dohoda o spolupráci a obchodu naopak neupravuje:

  • Zeměpisná označení zemědělských produktů a potravin (GIs) od 1. 1. 2021. Platí, že dosavadní GIs chrání Výstupová dohoda. Ochrana se však nevztahuje se na žádosti o nové GIs po 1. 1. 2021. Dohoda o spolupráci a obchodu obsahuje pouze obecné vyjádření, že strany mohou jednat o budoucí úpravě.

Odkaz na článek o agrárním obchodu: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/brexit/informace-k-brexitu-z-pohledu-agrarniho.html

Odkaz na článek o fungování na hranicích: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/brexit/plan-fungovani-na-hranicich-velke.html

Zpracoval odbor zahraničně obchodní spolupráce MZE